Списък с научни публикации

На тази страница ще намерите пълен списък с научните ми публикации като водещ автор или съавтор в областта на физическото възпитание, спортната наука и спортната медицина.

Реализираните публикации до този момент са разделени в три основни групи за по-добра прегледност.

 • В първата група са най-важните научни публикации - статии, които са рецензирани и публикувани в международни научни списания.
 • Във втората група са научни статии публикувани в сборници от конференции. Тази група публикации са с по-ниска стойност, защото се публикуват по-лесно, за по-кратко време и в повечето случаи не се рецензират.
 • Третата група публикации са абстракти представени в научни конференции и публикувани в книжките/сборниците от конференциите. Тази група публикации главно има за цел да пополяризира проведеното изследване и да представи накратко основните резултати под формата на изнесен постер или доклад. Тъй като това са само кратки абстракти без рецензии и в повечето случаи без индексиране, те имат по-ниска стойност, докато не прерастнат в цяла статия и бъдат публикувани в сборник или научно списание.

Под всяка публикация можете да намерите нейния пълен текст. Всички публикации са подредени в хронологичен ред.

 

Рецензирани Статии в национални и Международни Научни Списания

 1. Neykov, S., Bachev, V., Petrov, L., Alexandrova, A., Andonov, S., & Kolimechkov, S. (2019). Application of hypoxicators in the rowers’ training. Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 23(5), 239-245. DOI: 10.15561/18189172.2019.0505
  Application of hypoxicators in the rowers’ training ПЪЛЕН ТЕКСТ »
 2. Kolimechkov, S., Yanev, I., Kiuchukov, I., Petrov, L., Alexandrova, A., Zaykova, D., & Stoimenov, E. (2019). Nutritional status and body composition of young artistic gymnasts from Bulgaria. Journal of Applied Sports Sciences, 1, 39-52.
  Nutritional status and body composition of young artistic gymnasts from Bulgaria ПЪЛЕН ТЕКСТ »
 3. Kiuchukov, I., Yanev, I., Petrov, L., Kolimechkov, S., Alexandrova, A., Zaykova, D., & Stoimenov, E. (2019). Impact of gymnastics training on the health-related physical fitness of young female and male artistic gymnasts. Science of Gymnastics Journal, 11(2), 175 - 187.
  Impact of gymnastics training on the health-related physical fitness of young female and male artistic gymnasts ПЪЛЕН ТЕКСТ »
 4. Alexandrova A., Petrov L., Makaveev R., Tsvetanova E., Georgieva A. & Kolimechkov S. (2019). Erythrocyte Oxidative Status After Maximal Aerobic Test in Wrestlers. Human. Sport. Medicine, 19(1), 15–21. DOI: 10.14529/hsm190102
  Erythrocyte Oxidative Status After Maximal Aerobic Test in Wrestlers ПЪЛЕН ТЕКСТ »
 5. Kolimechkov, S., Petrov, L., & Alexandrova, A. (2019). Alpha-fit test battery norms for children and adolescents from 5 to 18 years of age obtained by a linear interpolation of existing European physical fitness references. European Journal of Physical Education and Sport Science, 5(4), 1-14
  Alpha-fit test battery norms for children and adolescents from 5 to 18 years of age obtained by a linear interpolation of existing European physical fitness references ПЪЛЕН ТЕКСТ »
 6. Petrov, L., Penov, R., Kolimechkov, S. & Alexandrova, A. (2018). Physiological and biochemical changes after a programmed kumite in male Shotokan karate practitioners. Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports, 14, 171 - 178.
  Physiological and biochemical changes after a programmed kumite in male Shotokan karate practitioners ПЪЛЕН ТЕКСТ »
 7. Alexandrova, A., Penov, R., Petrov, L., Cholakov, K., & Kolimechkov, S. (2018). Competitive bout model as a tool for estimation of female karateka specific endurance. European Journal of Physical Education and Sport Science, 4(9), 30-41.
  Competitive bout model as a tool for estimation of female karateka specific endurance ПЪЛЕН ТЕКСТ »
 8. Kolimechkov, S., Petrov, L., Alexandrova, A., & Cholakov, K. (2018). BeepShuttle Junior: Software for the Administration of the 20m Shuttle Run Test in Children and Adolescents. Journal of Advanced Sport Technology, 1(3), 35-40.
  BeepShuttle Junior: Software for the Administration of the 20m Shuttle Run Test in Children and Adolescents ПЪЛЕН ТЕКСТ »
 9. Kolimechkov, S. (2017). Physical fitness assessment in children and adolescents: a systematic review. European Journal of Physical Education and Sport Science, 3(4), 65-78.
  Physical fitness assessment in children and adolescents: a systematic review ПЪЛЕН ТЕКСТ »
 10. Kolimechkov, S.T., Petrov, L.A., Alexandrova, A.V. & Atanasov, P.S. (2016). Nutrition and physical development assessment of pre-school and primary school children practising artistic gymnastics. African Journal for Physical Activity and Health Sciences, 22(2:2), 565-577.
  Nutrition and physical development assessment of pre-school and primary school children practising artistic gymnastics ПЪЛЕН ТЕКСТ »
 11. Колимечков, С., Петров, Л., Илинова, Б., Александрова, А., Андреева, Л. и Атанасов, П. (2013). Оценка на физическото развитие на деца в предучилищна и начална училищна възраст, занимаващи се със спортна гимнастика. Спорт и Наука 2013, 4, 106-115
  Оценка на физическото развитие на деца в предучилищна и начална училищна възраст, занимаващи се със спортна гимнастика ПЪЛЕН ТЕКСТ »

 

Статии в Сборници от научни Конференции

 1. Kolimechkov S., Petrov L. & Alexandrova A. (2017). Physical activity assessment using a modified PAQ-C questionnaire. In T. Iancheva (Ed.), International Scientific Congress 'Applied Sports Sciences' 2017 (pp. 346-350). Sofia, Bulgaria: NSA Press.
  Physical activity assessment using a modified PAQ-C questionnaire ПЪЛЕН ТЕКСТ »

 

Абстракти представени в научни Конференции под формата на постери или доклади

очаквайте списъка скоро...